LEVERANS

LEVERANS

LEVERANSVILLKOR


Generellt

Dessa villkor är gällande för både Kompan Barnland AB

(”Kompan”) och Slottsbro AB (”Slottsbro”), vilka nedan gemensamt

benämns ”Leverantören”.

Dessa allmänna affärsvillkor gäller vid leverans av produkter

som Leverantören levererat och/eller monterat samt för

anläggningsarbete som utförs i anslutning till leverans och

montering, om inget annat avtalats med köparen i det enskilda fallet.

Alla upplysningar om vikt, mått, kvalitet samt tekniska och andra

data som framgår av Leverantörens kataloger, prospekt och

annat reklam- och informationsmaterial är vägledande och endast

bindande i den omfattning som de uttryckligen ingår som del av

parternas skriftliga avtal. Leverantören har i övrigt rätt att ändra

på specifikationerna om detta är nödvändigt för att uppfylla

gällande regler och lagar, däribland EU-föreskrifter, eller om

avvikelsen är obetydlig.


Priser

Priser anges i svenska kronor inklusiv moms.


Betalning

50% vid beställning av speciella beställning och

50% innan levererar vi varor.Avbeställning

Köparen har rätt att avbeställa leverans senast en vecka

efter erhållande av orderbekräftelsen undantaget

specialbeställd produkt. En specialbeställd produkt är en

produkt som tillverkats särskilt enligt köparens önskemål och

kan ej avbeställas. Skulle Leverantören trots ovan acceptera

en avbeställning av den specialbeställda produkten har

denne rätt att fakturera köparen 50% av ordervärdet.


Leveranstid

2 - 3 veckor på speciella beställning.

Omgående leverans på lagervara produkter.

HITTA OSSSTONE CENTER AB


Adress:

Minelundsvägen 7

 417 05  Göteborg.


Tel: 031 - 480 480

E-mail: info@stonecenter.se


Följ oss på:

Facebook

Instagram


Copyright @ All Rights Reserved