Terrazzo

STABIL INREDNING

STENAR GÖR SKILLNAD

PRODUKT OMRÅDEN


KÖK BADRUM HANDFAT

VASKAR VÄGGAR

RESTAURANG INTENRIÖR

UTEPLATS GARAGE

G R A N I T


Granit är mycket hård sten och repas inte vid dagligt bruk. Graniten används ofta till köksbänkar och andra bänkskivor. Som golvmaterial ser man ofta bohusgranit eller en mörk granit. Det finns dock graniter i nästan alla färger.

Utomhus är marksten ofta av granit men även skiffer och kalksten är klassiska material för uteplatser, gångar och garageuppfarter.

M A R M O R


Marmor är en natursten som används till de mesta interiörer i våra hem. Ett marmorgolv eller en marmorbänk lyfter rummet och gör att det känns exklusivt. Marmor känns ofta igen av den typiska marmoreringen.

K A L K S T EN


Kalksten är en populär stensort som används flitigt i våra hem och även i offentlig miljö.

Kalksten används till bland annat golv, fönsterbänkar, badrumsskivor och bänkskivor. Kalkstenen används även i våra trädgårdar som marksten till gångar, som poolavtäckningar, trappor, murar samt allt annat man kan använda natursten till.

S K I F F E R


Det finns olika sorters skiffer, bl a lerskiffer och kvartsitskiffer. Skiffer bryts i klov vilket ger stenen en naturlig vacker råyta. Den finns i många nyanser men är huvudsakligen grå eller svart.

Den svenska skiffern används ofta i våra trädgårdar, men även till inomhusgolv och bordsskivor.

HITTA OSSSTONE CENTER AB

Minelundsvägen 7

417 05  Göteborg

+46 72-330 90 02

info@stonecenter.se


Följ oss på

Facebook

Copyright @ All Rights Reserved